Foto’s Bespreken

Checklist jureren, selecteren of bespreken van foto’s.

Niet doen – verboden:

stokpaardjes berijden;
de foto niet als geheel bezien;
kritisch, niet constructief;
aandacht voor de moeite besteed aan het maken van de foto.
Wel doen – OK:

de boodschap, wat de foto overbreng;
inhoud van de foto en hoe daarmee wordt omgegaa;
techniek, het medium.
Stromingen in de fotografie

visualisme;
documentarisme;
conceptualisme;
enscenering.
Taal van de fotografie volgens Roland Barthes :

trucage;
de pose;
de objecten;
het fotogenieke;
de estetiek;
de syntaxis.

Indeling volgens Terry Barrett.

beschrijvende fotografie;
verklarende fotografie;
interpretatieve fotografie;
ethisch waarderende fotografie;
estetisch waarderende fotografie;
theoretische fotografie.

Boodschap

idee of originele invalshoek;
interpretatie van schoonheid of andere eigenschap van het onderwerp.

Inhoud

beheersing/keuze belichting;
wat staat er wel/niet op;
achtergrond, setting, omgeving;
scherpte/onscherpte;
interpretatie van beweging;
kleuren compositie;
perspectief;
timing van het maken van de foto, het moment;
compositie;
patroon, textuur;
formaat, horizontaal/verticaal, afmetingen.

Techniek / het medium

kleuren palet, kleurenweergave;
juiste belichting;
scherpte (afhankelijk van het belang hiervan voor het onderwerp);
kwaliteit van het ontwikkelen;
retoucheren juistheid van de keuze voor zwart-wit of kleur;
presentatie van de foto (passe-partouts, afplakken dia?s.