Over ons

Historie

Midden jaren zeventig werd in wijkcentrum de Schelfhorst te Almelo een fotocursus georganiseerd. Enkele enthousiaste cursisten wilden na de cursus verder en richtten fotogroep Schelfhorst op. In die periode groeide de groep uit tot ongeveer 30 personen. Door verschillende oorzaken liep het ledental geleidelijk terug. Midden jaren 80 was dit teruggezakt tot 7 personen maar zijn tot op heden actief gebleven.

In 1997 werd ruime aandacht besteed aan het 20 jarig jubileum van de groep met een grote overzichtsexpositie in het “Theaterhotel Almelo”. Om dit gebeuren extra onder de aandacht te brengen werd tevens een fotocursus georganiseerd. Die werd in verband met de grote belangstelling tot op heden herhaald. Het enthousiasme van de cursisten voor de fotografie leidde o.a. tot een forse uitbreiding van het ledental van de fotogroep. Inmiddels is dit opgelopen tot bijna 30 leden. De clubavonden worden gehouden in de openbare basisschool “De Tandem”, Havezathe 97 in de wijk Schelfhorst te Almelo. In september 2007 vierde fotogroep Schelfhorst haar 30 jarig bestaan en in 2012 werd het 35 jarig jubileum gevierd met een grote overzichtsexpositie in Kunsthal Hof 88 te Almelo.

Activiteiten

Onze activiteiten richten zich voornamelijk op het bespreken van eigen fotowerk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de z.g. bondscollecties. Er worden gastsprekers uitgenodigd en er zijn uitwisselingen met andere fotogroepen. Ook worden er “dagjes uit” georganiseerd naar belangrijke foto-exposities, fotobeurzen en biënnale. Zo nu en dan gaan we als groep of in groepjes op fototocht naar interessante locaties. Binnen de fotogroep komen alle vormen van fotografie, van landschap tot model, table-top, geënsceneerd, montage, en tegenwoordig hoofdzakelijk digitale fotografie aan de orde. Ieder jaar weer doet de fotogroep mee aan de zogenaamde “Bondsfotowedstrijd”. Een jury van de Bond van Nederlandse Amateurfotografen Verenigingen (BNAFV) beoordeelt de inzendingen. De fotogroep “Schelfhorst” wist hierbij over het algemeen ruim boven het gemiddelde te scoren tot en met de zgn. topklasse. In 2009, 2011 en 2012 behaalde Fotogroep Schelfhorst de eerste plaats van de ’’Fotowedstrijd afdeling Twente’’ Op onze site wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontwikkelingen van fotogroep Schelfhorst uit Almelo. Uiteraard ontbreekt een portfolio van onze leden niet waarin zij hun meest recente foto’s tonen.

Eigen Werk

Fotogroep Schelfhorst heeft om de drie weken (met uitzondering van de vakantie periode) een avond met eigen werk. Hierin presenteren leden van de fotogroep hun uitgeprinte foto’s aan de andere leden.

Het minimale formaat van de foto bedraagt 20 x 20 cm en de passe-partout is kopenhagen wit in de afmetingen van 40 x 50 cm .

Contactinformatie

Neem voor vragen contact op met:
Rob ten Tusscher, Ton Constandse of Patrick Stroobach